april 25, 2021

Line Høybakk

Stiller til: ITV IES (bachelor)

Studie: Elektroingeniør, 2.år

Hei! Jeg heter Line og kommer fra Vigra. Jeg går 2.året på elektroingeniør i Trondheim, og trives godt der. Nåværende jobber jeg som studentmentor og læringsassistent ved samme studie. Før jeg begynte på elektro, gikk jeg forkurs på NTNU i Ålesund. På fritiden liker jeg å drive på med gitar og sang, og litt gaming innimellom når jeg har tid. Jeg stiller til valg som ITV ved IES (bachelor) i Trondheim, fordi jeg har lyst til å bruke erfaringene jeg har opparbeidet meg gjennom de ulike rollene jeg har hatt, til å forbedre studiehverdagen til alle studenter. Ettersom vi ikke er ute av pandemien helt enda, mener jeg det er viktig å fortsette å jobbe for å styrke det sosiale aspektet ved studiet, slik at vi oppnår et effektivt og godt læringsmiljø også utenfor forelesinger. Dette semesteret har jeg vært ansatt som studentmentor for elektro, og de siste to semestrene har jeg vært læringsassistent i faget Datateknikk. Målet mitt i rollen som studentmentor har vært å forbedre det psykososiale miljøet i 1.klassen. Jeg har vært med på å planlegge og arrangere digitale og fysiske arrangement, men også fungert som en studentkontakt som for kollokviegrupper i klassen. Jeg har også jobbet litt tverrfaglig mellom studentmentorrollen min og veileder i datateknikk. Utenom det har jeg også tidligere hatt et par frivillige verv som Vektor-assistent, og lydteknikker i Forsterkerkomiteen under UKA19. Etter å hatt et såpass bredt spekter med erfaringer ønsker jeg nå og samle alle trådene, og ta de alle i bruk i rollen som instituttillitsvalgt. Dette er et verv som krever innsikt i hvordan studentene har det i sin hverdag, men som samtidig krever at en kjenner NTNU godt og at man kjenner det frivillige landskapet i Trondheim godt. Med en kombinasjon av mine tidligere erfaringer tror jeg derfor at dette er et verv som passer perfekt for meg. Det er mange studenter som har hjulpet meg på min vei hit, og nå ønsker jeg å være den som gir tilbake.