mars 27, 2022

Ludvig Brannsether Ellingsen

Stiller til: ITV ITK Trondheim

Kull: Kybernetikk og robotikk, 4. år

Kandidattekst: Hei! Jeg heter Ludvig Brannsether Ellingsen og går i fjerde klasse på 5-årig Kybernetikk og Robotikk. Jeg ønsker å representere dere som instituttillitsvalgt ved Institutt for Teknisk Kybernetikk. Jeg ønsker å være synlig og tilgjengelig ovenfor studentene og være en trygg person man kan henvende seg til med ting man mener eller har opplevd. Personlig er det viktig for meg at alle skal føle tilhørighet til klassen sin, og jeg anser det derfor som spesielt viktig å jobbe for mest mulig fysiske forelesninger, men selvfølgelig med opptak. Det er viktig at utdanningen skal oppleves relevant for studentene. Jeg ønsker derfor sterkere bånd mellom instituttet og næringslivet, og å styrke referansegruppens rolle ovenfor faglærer. Det bør også tilrettelegges for gründervirksomhet ved instituttet. Jeg er allerede representert i Studentpolitikken som fast representant i Studenttinget, og håper å kunne bruke erfaring derfra som deres instituttillitsvalgt. Mvh Ludvig Brannsether Ellingsen