oktober 18, 2020

Lukas Øystein N. Stjernen

Studie: Dataingeniør, 2. år

Stiller til: ITV IDI AIT

Jeg har vært ITV for IDI AIT i et år nå og vil gjerne fortsette å arbeide for studentene. Jeg ble ITV rett før korona, så jeg har jobbet mest med å gi studentene et godt undervisningstilbud til tross for viruset. Nå i høst har jeg eksempelvis fått instituttledelsen til å få algdat-foreleseren for dataingeniør til å digitalisere forelesningene, noe han ikke ville gjøre av seg selv. Hvis jeg blir gjenvalgt til ITV vil jeg fortsette å jobbe for at studentene har et godt undervisningstilbud både fysisk og digitalt, slik at smittevernsreglene blir overholdt uten at studentene mister det sosiale aspektet ved studenttilværelsen.