april 24, 2021

Magnhild Gussgard Eeg

Stiller til: ITV IES (bachelor)

Studie: Bachelor elektroingeniør, 2. år

Jeg ønsker å stille som ITV IES, Bachelor Trondheim. Hovedmålet jeg ønsker å oppnå i vervet som institutt-tillitsvalgt er å forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom NTNU og studentene. Jeg ønsker å bidra til å avmystifisere NTNU-byråkratiet slik at det blir lettere for «hverdagsstudenter» å delta både i studentdemokratiet og i det direkte samarbeidet med skolen om studieopplegget og undervisningen. Et annet tema jeg ønsker å fokusere på er mer lønnet arbeid for studentene. Jeg mener det er flere arbeidsoppgaver som utføres i regi av skolen av studenter og som burde kompenseres økonomisk. I tillegg brenner jeg veldig for å hjelpe til med å lage et supert faglig oppstartsprogram for høstens 1. klassinger. Jeg har vært aktiv i Linjeforeningen Elektra, både i styret som faddersjef og i andre undergrupper. I tillegg er jeg for tiden studass i elektroteknikk 1 og studentmentor for 1. klasse. Som faddersjef fikk jeg innblikk i hva vervet som ITV går ut på gjennom samarbeidet med tillitsvalgte og NTNU-administrasjonen under planleggingen av fadderperioden 2020. Jeg mener jeg har mye verdifull erfaring å ta med meg inn i vervet da jeg har opplevd både godt og dårlig samarbeid mellom NTNU og studentene og linjeforeningene. I tillegg til dette føler jeg at administrative arbeidsoppgaver, som vervet i stor grad består av, rett og slett er noe jeg er god på. Jeg mener det er her jeg har mest å bidra med og kan utgjøre en forskjell, med tanke på kvalifikasjoner, erfaring og motivasjon. Ellers er jeg flink til å bake, jeg liker Warhammer 40k, favorittdyret mitt er elg, og jeg er redd for tang.