april 25, 2021

Magnus Ingnes Sagmo

Stiller til: ITV IDI siving (Trondheim)

Studie: Datateknologi, 1. år

Jeg heter Magnus Sagmo, og går førsteåret på femårig datateknologi. Jeg sitter for tiden i Hovedstyret til Abakus, som gruppeansvarlig for Sosial. Det er en stilling jeg ønsket meg for å kunne forbedre situasjonen, spesielt med tanke på det sosiale, til studentene i Abakus. Ved å bli ITV hos IDI har jeg mulighet til å gjøre en forskjell, ikke bare for studentene ved min egen linjeforening, noe jeg hadde satt veldig pris på!

Andre hjertesaker jeg står for er å skaffe leseplasser dedikert til IDI-studenter, alternativ undervisning så lenge fysisk ikke er mulig, og samarbeid på tvers av institutter og fakultet. Jeg tror også at min rolle i Abakus gjør at jeg kan ha større gjennomslagskraft hos IDI, noe som vil gagne alle studenter.