april 22, 2020

Monika Luu

Stiller til: ITV for IDI
Studie: Bachelor i informatikk, 1.år

Jeg ønsker å stille til instituttillitsvalgt for Informatikk ved Gløshaugen, slik jeg kan formidle studentenes mening videre og bidra til å bevare det gode studiemiljøet på IDI. Hovedansvaret til ITV er å være bindeleddet mellom studentene, institutt og studentrådet IE, og jeg ønsker å være dette bindeleddet. Som førsteklassestudent i Informatikk er jeg også med i Trivselskomiteen i linjeforeningen Online, hvor hovedfokuset er studentenes trivsel og velvære. Mange studenter reiser til Trondheim, fordi denne byen er kjent for å ha bra studentmiljø og jeg har lyst til å bidra mest mulig til nettopp dette. Informatikk har flere hundrer studenter som sammen utgjør et stort miljø. Det er derfor meget viktig å skape et trygt og godt sosialt miljø, så vell som det faglige, for både nye og gamle studenter. Muligheten til å komme med forslag til forbedringer vil styrke studiemiljøet vårt, og kan synliggjøre hvor viktig Studentrådet IE er for alle oss. Som ITV ønsker jeg å fokusere på hva dere mener, og tilby dere en kommunikasjonskanal til å formidle forslag og tilbakemeldinger. Jeg ønsker at alle skal føle at deres meninger teller, for hver og en har muligheten til å endre noe, og alle studenter har like stor rett til å bli hørt og inkludert i avgjørelse som påvirker oss.