oktober 30, 2021

Nora Løvdal Gamnes

Studie: Energi og miljø, 3 klasse

Stiller til: ITV IEL Trondheim

Mitt navn er Nora og jeg går i tredje klasse på Energi og miljø. Jeg har tidligere engasjert meg i linjeforeningen både gjennom bedriftskontakten og andre verv, og føler nå at jeg gjerne vil gi mer tilbake til studentene. Gjennom å velge meg som ITV, vil du få en klar og tydelig stemme til å representere deg i instituttet og for resten av skolen.