oktober 30, 2021

Odd Arne Fosse

Studie: Elektroingeniør, 2. Klasse

Stiller til: FTV Trondheim (bachelor)

Hei hei alle sammen. Eg heiter Odd Arne og er dykkar FTV frå før og ønsker gjerne å fortsette i rollen. Eg har fått gjort mykje spennende der eg fremma studentene sine saker ovenfor styret og delt ut velferdsmidler og generelt jobbet i lag med eit veldig bra team. Mine saker som eg har spesielt framheva er lik og forståelig tilgang på hjelpemidler, betre digitale plattformer og større forventinger til kva ein foreleser skal gjøre. Eg håpar dykk stemmer på meg sånn at eg kan fortsette å gje mitt alt i oppgåva å representere studentens saker.