oktober 18, 2020

Sander Fjeld Waasjø

Studie: Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, 1.år

Stiller til: ITV IIK Trondheim

For å få til et godt læringsmiljø er det viktig at man trives. Gjennom denne stillingen tror jeg mulighetene er gode for å kunne gjøre en forskjell.
Det er svært viktig at våre meninger og synspunkter som studenter blir hørt. Blir ikke saker som vi bryr oss om tatt opp, og kjempet for, utnytter vi heller ikke muligheten vi har til å endre. Det er her jeg tror jeg har noe å bidra med. Som person er jeg utadvendt og godt til å kommunisere. Er opptatt av god informasjonsflyt og er pålitelig. Jeg setter kvalitet høyt, og jobber alltid for et best mulig resultat. Jeg bryr meg om andre, er omgjengelig og setter trivsel og et godt miljø svært høyt.

Jeg var tillitsvalgt i 2019/2020 for mitt kompani i militæret på Skjold. Og har der ved flere anledninger talt saken til over 400 soldater på møter med ledelsen i bataljonen. Jeg kjempet for soldatenes interesser. Jeg tror denne erfaringen kan komme godt med i denne stillingen som ITV. Ikke bare har jeg erfaring med å ta opp det folk bryr seg om, men jeg har også kjent på hvor viktig denne rollen er, og hvor betydningsfull den kan være, om man bruker stemmen sin.
Vi som var tillitsvalgte på Skjold jobbet tett sammen for å komme frem til best mulig resultat, som var essensielt også under covid 19. Jeg mener at et godt samarbeid med alle ledd er svært viktig. Jeg hadde også andre koordinerings oppgaver i militære og er vant til å løse utfordringer som går over flere ledd i systemet.

Jeg mener det er viktig at man som tillitsvalgt er synlig og lett å komme i kontakt med. Selv er jeg uredd og ærlig, og er opptatt av et godt arbeidsklima for oss som studenter ved NTNU. Og Når man tar på seg et slikt verv, mener jeg det ikke er noe som er for stort eller for lite til å bli tatt opp.
Jeg håper dere også mener denne stillingen er riktig oppgave for meg. Jeg vil gjøre det jeg kan for å være en god representant om dere gir meg tilliten.
Takk!