april 21, 2021

Sander Fuhr

Studie: Bachelor i programmering, 2. år

Stiller til: ITV IDI Gjøvik

Jeg er nåværende ITV for IDI Gjøvik og medlem av studentrådet IE. Jeg tar gjerne opp saker fra studenter på tross av studieprogram og årstrinn. Jeg sitter gjerne en periode til dersom det ikke er noen andre som gjerne skulle hatt den gode erfaringen jeg har tilegnet meg det siste skoleåret. 🙂