oktober 18, 2020

Solvor Sevland

Studie: LUR, matte og fysikk, 3. år

Stiller til: LTV

Eg går 3. klasse LUR, matte og fysikk. Grunnen til at eg stiller som kandidat til LTV er fordi eg ønskjer å engasjera meg for mitt studieprogram og ha ein positiv påverknad på vegne av mine medstudentar og sakene dei kjem med.