oktober 18, 2020

Sunniva Engan

Studie: Bachelor i Matematiske fag, 2. år

Stiller til: ITV IMF (realfag)

Jeg heter Sunniva Engan og er 20 år, og jeg går andreåret mitt på Bachelor i matematiske fag. I høst har jeg et PTV-verv. Dette har gitt meg verdifulle kunnskaper som jeg vil ta med meg videre i jobben som ITV.

Jeg stiller til ITV fordi jeg vil være med å sørge for god kommunikasjon mellom studentene og IMF. Jeg mener at det er viktig å få fremmet studierelaterte meninger og saker på en god måte, og jeg ønsker å være personen som hjelper studentene med dette.