mars 27, 2022

Tiril Sandaker Syslak

Stiller til: ITV IDI Trondheim (siving)

Kull: Datateknologi 5-årig, begynner i 5. høsten 2022

Kandidattekst: Hei! Mitt navn er Tiril Sandaker Syslak, jeg er 23 år gammel og til høsten begynner jeg i 5.klasse på Datateknologi. Som ITV for IDI vil jeg jobbe for at flere føler en tilhørighet til studiene og medstudentene sine. Helt siden 1. klasse har jeg engasjert meg i linjeforeningen Abakus. Jeg har erfart hvor viktig det er med et veldig godt samarbeid mellom instituttet og linjeforeningen, også for å inkludere de som ikke er like aktive. En av sakene jeg vil kjempe for er bedre leseplasser for våre studenter på A-blokka, som jeg vet er en påbegynt sak både hos linjeforeningenes Hovedstyrer og blant nåværende tillitsvalgte. Det at flere har en felles leseplass å gå til er jeg sikker på at vil være med på å styrke miljøet på studiet. Jeg har også gjennom flere år jobbet med trivselsundersøkelsen til Abakus. Dette ønsker jeg å ta med meg videre i arbeidet som ITV, da mange av funnene fra undersøkelsen er mer relevant for instituttet enn linjeforeningen. Jeg ønsker et felles samarbeid der vi kan nå ut til flere, slik at vi får et bedre bilde på studiemiljøet vårt. I tillegg ønsker jeg at vi mer aktivt tar i bruk resultatene for å bedre deres studiehverdag sammen. Jeg vil være en nær og tilgjengelig ITV som sørger for å ta til meg og jobbe videre med nettopp det du og våre medstudenter ønsker!