oktober 30, 2021

Torbjørn Birkenes

Studie: Kommunikasjonsteknologi, 4

Stiller til: ITV IIK Trondheim

Som ITV ønsker jeg å bidra til en bedre studiehverdag for studentene. Jeg er vant til å ta ansvar og tar initiativ til å forbedre dagens løsninger. Som ITV vil jeg jobbe for at fagene er er fornuftig organisert, det er gode vurderinger, utvikle et godt studiemiljø og være en støtte i saker der det trengs. Det er viktig at ITV er tilgjengelig og har et godt forhold til studenter og professorer for å senke terskelen for påvirkning og å forbedre hverdagen