april 25, 2021

Trygg Meyer Johannessen

Stiller til: ITV IIR Ålesund

Studie: Bachelor i automatisering og robotikk, 2. år

Mitt navn er Trygg Meyer Johannessen. Jeg 23 år og går Bachelor i automatisering og robotikk. Jeg Stiller som Instituttillitsvalgt i Ålesund fordi jeg ønsker å bidra til flyten mellom mine medstudenter, instituttet og studentrådet IE.