November 2, 2019

Aksel Sundal

Stilling: ITV for ITK
Studie: Kybernetikk og Robotikk, 2. år

Aksel er mitt navn og forbetring av studenttilværa er mitt kall. Mitt ønske om å representere studentene ved ITK har sine røtter i ymse små irritasjoner som ein kvar student ved ITK møter på. Døme på kva eg ønsker å jobbe med er:
– Standariserte tidsfrister: eg ønsker å få slutt på tidsfrister som er plassert i tider og utider, og heller standarisere innleveringsfrister til logiske tider.
– Meir prosjektarbeid: eg ønsker å jobbe for at dei praktiske delane av faga blir mer prosjektorientert.
– Komunikasjon mellom emneansvarlige på tvers av trinn: eg ønsker at fremtidige fag blir tatt med i berekninga når lærebøker skal velgast. Dette for å gi studenten betre flyt og gjere det lettare for sjølvstudie. Det råder dessutan inga tvil om at eg vil gjere mitt ytterste for å lytte til og fremme ein kvar ITK-student sitt synspunkt og ønske.