November 2, 2019

Bendik Bogfjellmo

Stilling: ITV for IES
Studie: Elektronisk systemdesign og innovasjon, 4. året

Jeg er for tiden FTV ved SR-IE, men ser at tiden dessverre ikke strekker til for at jeg kan fortsette med dette. Neste semester ønsker jeg derfor heller å involvere meg i studentdemokratiet gjennom rolle som ITV. Jeg har erfaring som ITV fra da jeg satt som ITV f.o.m. høsten 2017 t.o.m. våren 2018. Som ITV for IES stiller jeg sterkt med min gode kjennskap til hvordan man får dyttet igjennom saker, samt at jeg som regel vet hvor skoen trykker i det byråkratiske uhyret som er NTNU.