November 2, 2019

Birger Gjerløw Rykkje Bakke

Stilling: ITV for IIR, Ålesund
Studie: Bachelor dataingeniør, 1.år

Heter Birger, går Bachelor data. Har lyst til å kunne delta i prosessen for hvordan vi studenter kommuniserer våre behov med skolen.