November 2, 2019

Elias Klakken Angelsen

Stilling: ITV for IMF
Studie: Bachelor i Matematiske fag, 2. året

Jeg heter Elias Klakken Angelsen, er 20 år og kommer fra Ålesund. For øyeblikket går jeg 2.året på bachelor i matematiske fag, og har det siste året vært svært engasjert og hatt en del forskjellige verv, blant annet diverse økonomiverv, KTV-verv og verv i studieprogramrådet. Disse vervene, med flere, gjør at jeg har en del erfaringer og tanker som jeg vil ta med meg inn i jobben som ITV, slik at jeg kan gjøre jobben min best mulig. Jeg stiller til ITV for et sterkere studieprogramråd og bedre kommunikasjon mellom matematikkstudentene og IMF. Flere studenter ved bachelor- og masterstudiene i matematiske fag, samt studenter ved årsstudium i matematiske fag, har gode innspill når det kommer til studierelaterte saker. Mange vet heller ikke hvordan de kan påvirke eller få innsyn i det som skjer på instituttet. Som ITV for IMF vil jeg jobbe for at studentene skal få mulighet til å få innsyn i instituttets arbeid, samt fremme studieprogramrådet og liknende kanaler slik at studentene i større grad skal få kunne sagt sine meninger om studieprogrammet.