November 2, 2019

J. Mathias H. Grünfeld

Stilling: ITV for IIK
Studie: Master i Kommunikasjonsteknologi, 2. år

Heisann! Jeg heter Mathias. Jeg er 22 år, 2. klasse i kommunikasjonsteknologi og stortrives. Mine venner vil nok beskrive meg som en kar som liker å være sammen med og prate med andre mennesker. Jeg er glad i å engasjere meg i frivillige verv og er ikke redd for å ta i et tak. Jeg søker stillingen som ITV med et ønske om å kunne gjøre en forskjell og sørge for at studentenes stemmer blir hørt. Jeg er generelt veldig enkel å prate med og svært opptatt av mine medstudenters trivsel, både i Trondheim og i Gjøvik. Som ITV hadde jeg tatt alle samtaler og ønsker på alvor. Alle disse punktene føler jeg er svært essensielle for å gjøre en bra jobb som ITV og derfor er jeg en fin kandidat til stillingen.