November 2, 2019

Kristin Serck-Hanssen

Stilling: ITV for IEL
Studie: Energi og Miljø, 2. år

Jeg er 21 år fra Stavanger og går i 2. klasse på EMIL. Jeg er i dag tillitsvalgt for min klasse og jobber også som rekrutteringsassistent på instituttet. Jeg mener jeg derfor har gode forutsetninger for å representere studentene og bidra til å forme vår fremtid her ved NTNU. Min motivasjon for å stille som ITV er at jeg ønsker å ha enda større påvirkningskraft på instituttet. Her vil jeg blant annet jobbe for å sikre kvalitet i undervisningsopplegget, samt at det er nok lesesalplasser for alle trinn. Dersom jeg blir valgt vil jeg være en engasjert stemme som jobber for å styrke både studietilbud og -miljø!