November 2, 2019

Lukas Øystein Normann Stjernen

Stilling: ITV for IDI
Studie: Dataingeniør, 1. år

Jeg stiller til ITV fordi jeg vil forbedre kommunikasjonen mellom studentene og administrasjonen og sørge for at studentene ved IDI sin interesser blir presentert. Som ITV vil jeg også gjøre alt jeg kan for å forbedre ingeniørfaglig innføringsemne. Stem på meg for å få en ITV som sørger for at dine meninger blir hørt. “Du hadde vært en god ITV” – Emir Derouiche, tidligere ITV for IDI