November 2, 2019

Stine Morberg Larsen

Stilling: ITV for IEL
Studie: Energi og miljø, 4.år

For meg er det viktig at studentene blir hørt og jeg ønsker å bidra til dette ved å stille til Studentrådet IE. Et godt studentmiljø er en viktig faktor for min trivsel og jeg ønsker derfor å kjempe for at ingen studenter skal føle seg alene og at alle skal trives på skolen. Jeg ønsker også å jobbe for at Studentrådet skal bli mer synlig og at det skal være lavterskel for å si ifra om urettferdighet eller forbedringspotensialer. Å være et talerør mellom studentene og instituttet ville passet meg bra da jeg anser meg selv som både åpen og imøtekommende. Hvis du fortsatt er i tvil om du skal stemme på meg, her et et rim som kan overtale deg: Hvis du har klager på fag, eller ønsker deg en bedre studiehverdag, stem på meg, så lover jeg å hjelpe deg!