oktober 22, 2022

Vegard Arnesen Mytting

Studie: Dataingeniør (BIDATA), 2022

Stiller til: ITV IIR Ålesund

Hei, jeg heter Vegard og går første året på Dataingeniørstudiet. Litt om meg, er at jeg er «ansvars-sugen». Jeg har alltid gjennom skolegangen min hatt en eller annen form for ansvar, og dette føler jeg er nødvendig for meg å ha for å ha en vanlig skolehverdag. Gjennom alle mine år på skolen har jeg alltid ønsket at skolehverdagen blir så optimal for alle rundt meg og at alle skal bli hørt. Noen eksempler på mine erfaringer med å være «ansvars-sugen»: er at jeg i fjord satt i elevråds-styret på vgs og representerte blant annet skolen og deres elever på flere arrangementer. Jeg sitter også nå som nestleder ved Syntax linje-forening og har allerede blitt sendt på flere arrangementer i både Trondheim og Oslo for å representere linje-foreningen vår. Ikke nok med det, men jeg er også per nå klasse tillitsvalgt og har deltatt i møtene som ITVene arrangerer ca. en gang i måneden, og vet hvordan dette gjennomføres. Takk for meg, og håper dere stemmer på meg for ITV ved IIR!