april 22, 2020

William Eide Seiner

Stiller til: ITV for IIK Gjøvik
Studie: Bachelor i Digital Infrastruktur og Cybersikkerhet, 1. år

Mitt navn er William Eide Seiner, jeg er 19 år gammel og kommer fra et lite sted som heter Jevnaker. Jeg startet på NTNU her i Gjøvik i høst, og er veldig fornøyd. Jeg er opptatt av at mine medstudenter trives og har det bra, og jeg vil gjøre mitt beste for at det lykkes. Jeg stiller som ITV fordi jeg mener det er viktig at alle studenter blir hørt, og at vi skal kunne påvirke og være med å bestemme vår egen studiehverdag. Jeg er sosial, og lett å kontakte og snakke med, så det vil ikke være vanskelig å komme i kontakt med meg angående deres misnøye, eller andre typer innspill. Jeg har ingen spesiell erfaring innenfor feltet, men jeg liker å lære, og få ny erfaring. Hvis dere kan se for dere meg som deres ITV, så stem!